Nedjelja, 19. Maja 2024.
Tuzlanski.ba logo

Analiza vode na sadržaj virusa se više neće morati raditi van zemlje

Preuzmite sliku

Zavodi za javno zdravstvo svakodnevno vrše analize vode. U okviru svojih djelatnosti prate, analiziraju, proučavaju i ocjenjuju zdravstvenu ispravnost i kvalitetu vode za piće iz javne vodooepskrbe, upakovane prirodne izvorske, prirodne mineralne i stolne vode, vode za dijalizu, površinske i podzemne vode, vode za kupanje kao što su bazeni, mora, rijeka i jezera, te otpadne vode.

Većina ovih analiza vrši se u našoj zemlji u okviru Zavoda i akreditovanih laboratorija koje rade po važećim standardima – BAS EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim međunarodno prihvaćenim standardima. Međutim pojedine analize vode nije moguće uraditi u našoj zemlji te se iste šalju u laboratorije naših susjednih zemalja.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Siniša Skočibušić za Akta.ba je kazao, da se u BiH ne rade analize vode na sadržaj virusa.

“Jedan od glavnih razloga zbog čega se kod nas ne rade ove analize jeste nedostatak opreme i regeneracija ali i to što ovi parametri nisu bili zahtjevani u Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće koji je trenutno na snazi. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH još ne radi ovu pretragu, ali se nadamo da ćemo uskoro uvesti metodu za određivanje virusa, jer smo nabavili i instalirali PCR aparat s pratećom opremom koja služi za određivanje virusa u raznim medijima”, kazao je za Akta.ba Skočibušić.

Dodao je i da su u zadnje vrijeme imali nekoliko zahtjeva od klijenata koji se vodom za piće snabdjevaju iz lokalnih i individualnih vodovoda, kojima bi ove analize svakako pomogle, te se nada brzoj uspostavi ovakvog načina analiziranja.

U Pravilniku je navedeno da u nedostatku analitičke metode koja ispunjava minimalne karakteristike djelovanja utvrđene u dijelu B aneksa Pravilnika, nadležni organ osigurava da se praćenje provodi primjenom najboljih dostupnih tehnika koje ne uključuju prekomjerne troškove.

Trenutne analize voda radi se u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH” br. 40/10, 43/10, 30/12 i 62/17), Pravilnikom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama BiH („Službeni glasnik BiH” br. 26/10 i 32/12), Pravilnikom o stolnim vodama („Službeni glasnik BiH”, br. 40/10 i 43/10) i Pravilnikom o kupalištima i kriterijima za utvrđivanje kvalitete vode za kupanje („Službene novine Federacije BiH”, broj 83/22).

U uzorcima vode kod nas se trenutno analiziraju parametri zdravstvene ispravnosti i kvalitete, kao što su temperatura vode, boja, miris, mutnoća, koncentracija H jona, slobodni klor, kloridi, amonijak, utrošak KMn04, nitriti, nitrati, suspendirana tvar, elektrovodljivost, otopljeni kisik, zasićeni kisik, BPK5, utrošak KMn04, ukupni fosfor Orto-fosfati, deterdženti, ukupni organski ugljik, teški metali – Arsen, Bakar, Kadmij, Krom, Niki, Olovo, Cink, Selen, Živa, Srebro, Brom i dr.), ukupni pesticidi, policikličkih aromatskih ugljikovodonika, poliklorirani bifenili, ukupni trihalometani, mineralnih ulja i masti, ukupni organski ugljik, sulfati, fosfati i cijanidi, vodikov sulfid, fenoli, kationi – Natrij, Kalij, Kalcij, Magnezij, Željezo, Mangan i Amonij, anioni – hidrogenkarbonati, klfati, kloridi, fluoridi, nitrati, nitriti, fosfati i cijanidi.

Pored spomenutog tu su još i ostali parametari kvalitete oksidativnost, tvrdoća dH, suhi ostatak na 105oC, suhi ostatak na 180 oC, ukupna mineralizacija, rastvoreni kisik i ugljični dioksid-C02, provjera proizvođačke deklaracije, mikrobiološki parametari fekalne koliformne bakterije scherichia coli, fekalne streptokoke, sulfidoreducirajuće klostridije, pseudomonas aeruginosa, parametri radioaktivnosti B radioaktivnost, te ostali toksikološki parametri prema zahtjevima pravilnika.

Skočibušić je kazao da su kod nas najčešća zagađenja vode, zagađenja koja dolaze iz otpadnih voda industrijske, iz kanalizacijskog sustava ili poljoprivredne prakse. Ove otpadne vode najčešće sadrže mikrobiološka onečišćenja, toksične metale, pesticide, nitrite i nitrate, deterdžente, amonijak itd.

Da neki uzorak treba slati na detaljnu analizu, pokazuje osnovna analiza.

“Osnovna analiza je kao indikatorska analiza kojom se dobiju pokazatelji organskog i anorganskog onečišćenja koje se može naći u vodi kao npr. povećan sadržaj amonijaka, utroška KMn04, nitrita, nitrata i drugo. Ako su dobiveni rezultati analize iznad maksimalno dopuštenih koncentracija definiranih pravilnikom, to upućuju na potrebu analize na specifičnije kemijske, mikrobiološke i toksikološke parametare. Također, ako se laboratorijskim analizama dobije povećan sadržaj ukupnih mineralnih ulja i masnoća, idemo na daljnje pretrage kako bismo utvrdili da li to ulje sadrži vrlo toksičan spoj PCB-poliklorirani bifenil, znanstveno su dokazana njegova kancerogena svojstva”, pojasnio je Skočibušić.

Osnovna kemijska i mikrobiološka analiza iznosi 119 KM, a po potrebi se rade dodatne specifične analize koje se fakturišu prema važećem cjenovniku Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: , ,