Četvrtak, 22. Februara 2024.
Tuzlanski.ba logo

Univerzitet u Tuzli: Javni konkurs i oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Preuzmite sliku

Univerzitet u Tuzli raspisuje javni konkurs i oglas za prijem u radni odnos na na više radnih pozicija i za više izvršilaca.

Konkurs/Oglas je objavljen 2.12.2023. godine i ostaje otvoren konkurs – 15 dana, oglas – 8 dana od dana objavljivanja. Tekst oglasa OVDJE.

Univerzit u Tuzli raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

1.Viši stručni saradnik za radne odnose“ uz probni rad od tri mjeseca- 1 izvršilac

Opis poslova:

Priprema ugovore o radu i akte o prestanku i otkazu ugovora o radu, prati izborne rokove nastavnika i saradnika i inicira pokretanje postupka za reizbor, vodi evidenciju o stručnom usavršavanju
zaposlenika, priprema ugovore o angažovanju spoljnih saradnika u nastavi, priprema ugovore o stručnom usavršavanju zaposlenika, autorske ugovore, ugovore o djelu i ugovore o vršenju privremenih i povremenih poslova te vodi njihovu evidenciju, prati realizaciju zaključenih ugovora iz radnog odnosa te pokreće postupak za izvršenje ugovornih obaveza i potraživanja iz radnog odnosa, dostavlja podatke (informaciju) o početku i prestanku obavljanja javne funkcije u skladu sa Zakonom o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu, obavlja i druge poslove po nalogu generalnog sekretara i šefa Službe.

Posebi uslovi: VSS – diplomirani pravnik/bachelor prava, u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih 240
ECTS bodova, sa jednom godinom radnog iskustva.

Univerzitet u Tuzli raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na sljedeća radna mjesta:

1.Portir” uz probni rad od 3 mjeseca – 3 izvršioca

Opis poslova: Vrši kontrolu ulaska u zgradu kao i unošenje i iznošenje materijalnih sredstava i sprječava otuđenje imovine, preuzima od studenata domske legitimacije i ključeve prilikom izlaska iz Studentskog doma
(za portire u studentskim paviljonima), prima i daje obavještenja strankama koje ulaze u zgradu, radi na telefonskoj centrali, prima, čuva i po ovlaštenju izdaje ključeve prostorija, vrši prijem pošte po završetku radnog vremena, vodi evidenciju ulaska i izlaska zaposlenika izvan redovnog radnog vremena, uredno vodi knjigu primopredaje dužnosti sa unošenjem zabilješki o uočenim kvarovima u toku rada i o tome obavještava domara, u slučaju nastupanja problema koji sam ne može riješiti, o istom obavještava šefa Službe, te po uputi preduzima odgovarajuće mjere, po potrebi poslove iz svog djelokruga obavlja u smjenama, obilazi objekte u toku noći, kontrolira ulaze u objekte i dvorišta, pomaže domaru u obavljanju sitnih popravki, održava red na parkiralištu objekta, te isti održava, po potrebi uređuje prostor oko objekta (travnjaci, cvijetnjaci, drveće, čišćenje snijega i
sl.), održava uredan izgled glavnog ulaza u objekat, održava uredan radni prostor (portirnicu), provjerava da li je objekat prazan od lica poslije isteka utvrđenog radnog vremena, obavlja i druge poslove po nalogu Višeg stručnog saradnika za poslove zaštite na radu, zaštite od požara i obezbjeđenja objekata.

Posebni uslovi: KV – završena srednja škola u trogodišnjem trajanju – svi smjerovi, sa šest mjeseci radnog iskustva.

2.Moler” uz probni rad od 3 mjeseca – 1 izvršilac

Opis poslova: Radi na održavanju objekata, izvodi molerske i farbarske radove te vrši popravke po nalogu šefa Službe, ukazuje šefu Službe na uočene probleme, kvarove, nedostatke i daje prijedloge za njihovo
rješavanje, pomaže stručnim licima u izradi specifikacija radova, popravki, potrošnog materijala i pribora za održavanje objekata i opreme, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe.

Posebni uslovi: Završena srednja škola u trogodišnjem trajanju – KV moler , sa jednom godinom radnog iskustva u struci.

3.Pomoćni kuhar’‘ – 1 izvršilac

Opis poslova: Radi na pripremi posuđa, pribora, uređaja i opreme, priprema prostorije kuhinje i restorana, održava čistoću u tim prostorijama, radi na pripremi namirnica za izradu jela u pripremnom dijelu kuhinje, prema uputstvu glavnog kuhara pomaže na izradi jela u kuhinji, odgovoran je za higijenu prostorija u kojima radi, posuđa, pribora, uređaja i opreme, kao i za ličnu higijenu, obavlja i druge poslove po nalogu šefa kuhinje.

Posebni uslovi: PK kuhar, sa jednom godinom radnog iskustva.

4.Spremačica” uz probni rad od 3 mjeseca – 2 izvršioca

Opis poslova: Svakodnevno čisti i provjetrava radne prostorije i održava inventar, svakodnevno briše prašinu sa inventara, prozora, zidova, vrata i dr., po potrebi više puta dnevno održava čistoću mokrih čvorova, hola, stepeništa i hodnika, po potrebi pere prozore i zavjese, te čisti itisone, prijavljuje uočene kvarove, nedostatke i nastalu štetu na istim, po završetku radnog vremena provjerava i ostavlja u sigurnom stanju prozore, vrata, vodovodne i električne instalacije te predaje ključeve na portirnicu, po potrebi uređuje prostor oko objekta, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe.

Posebi uslovi: NK – završena osmogodišnja škola i šest mjeseci radnog iskustva.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje