Udruženi možemo više: 1 posto za našu zajednicu
Foto: Tuzlanski.ba

Kada bi svako u Tuzlanskom kantonu darivao samo 1% od svog godišnjeg prihoda, posredstvom Fondacije tuzlanske zajednice mogli bismo svake godine uložiti preko 7 miliona u naše lokalne projekte i naše neprofitne organizacije, jedna je od poruka kojom iz Fondacije nastoje dodatno animirati građane i građanke da im se pridruže u razvijanju aktivnije, perspektivnije i zdravije zajednice.

fondacija-tz

Dosadašnji rezultati Fondacije u deceniji mudrog ulaganja u zajednicu potvrda su dobrog rada kao i mogućnosti da se u okviru zajednice unaprijede uslovi života, osnaži položaj mladih,omogući prilika za cjeloživotno učenje kao i pruži podrška svim inicijativama koje njeguju pozitivne vrijednosti.

"Deset godina konkretnih projekata sa stvarnim rezultatima, Fondacija je realizovala uz podršku aktivista, volontera i filantropa koji udruženi s nama zajednički grade bolju budućnost za sve generacije. Nastojimo da približimo kulturu darivanja i filatropiju te da na inovativan način darivanje pretvorimo u alat za razvoj zajednice", kaže Jasna Jašarević, izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice.

Transparentnost i stalno informisanje donatora i javnosti o distribuiranim sredstvima posebno su važan segment rada Fondacije tuzlanske zajednice i savjesnim rukovanje svim donacijama u deset godina postojanja steklo se povjerenje partnera, prijatelja, volontera i donatora.

"O tome posebno vodimo računa. Mi osiguravamo uslove da svaka donacija dospije u prave ruke i da dobre namjere donatora dobiju zasluženo poštovanje i povjerenje javnosti! Svi uposlenici Fondacije stoje iza toga a znam da će to potvrditi svi naši donatori i partneri", kaže Jasna Jašarević, i nastavlja, "u uslovima u kojima se danas nalazi bh društvo nije lako biti filantrop. Ipak kažu da svaka osoba njeguje samostalno čovjekoljublje i na neki način nosi osjećaj darivanja iz kuće. Na nama je kao fondaciji da omogućimo dugoročan uticaj donacije u razvoju zajednice. Da je usmjerimo, povežemo sa drugim donacijama te da sa pojedinačnim a relativno malim iznosima udruženi napravimo stvarne pozitivne promjene u društvu".

Svi građani tuzlanske zajednice, pojedninci i firme mogu darivati svojoj zajednici i doprinijeti poboljšanju uslova življenja. O načinima dobrovoljnog darivanja, udruženog uticaja na pozitivne promjene u društvu saznajte više na www.fondacijatz.org, ili u prostorijama pozitivne energije u ulici Pozorišna 13 u Tuzli.

Darujete zajednici, darovali ste sebi!