Foto: Tuzlanski.ba

U utorak, 14. maja 2013. godine održana je javna tribina "Zajedno usvajamo" u sklopu programa uključivanja javnosti u proces izrade Prostornog plana općine Tuzla u MZ Kreka.

zajedno-usvajamo-kreka

Predstavnik nosioca pripreme prostornog plana gospođa Sabina Begić ispred Službe za prostorno uređenje i ekologiiju ispred opštine Tuzla je naglasila kako se područje koje pripada MZ Kreka nalazi na ulasku u grad i da je zbog te činjenice dodatno bitna za opštinu Tuzla.

Ono što je posebno interesantno za MZ Kreka je izmještanje Livnice sa starog lokaliteta kako bi se napravio prostor za novi urbani razvoj te izmjestio zagađivač iz stambeno-poslovne zone.

zajedno-usvajamo-kreka1

Građani su bili veoma zainteresovani za klizišta i pitanja toplifikacije. Damir Hamustafić, predstavnik nosioca izrade Zavoda za urbanizam naglasio je kako su radovi na toplifikaciji kolektivnih stambenih objekata počeli i kako se nada da će do kraja ove godine taj projekat biti završen. Gospodin Smajo Hurić, mještanin Kreke, predložio je da se prostor bivšeg sportskog centra Partizan zaštiti kao dio kulturne baštine Tuzle, što su svi učesnici tribine podržali.

Javna rasprava u sklopu koje se održavaju javne konsultacije po mjesnim zajednicama će trajati ukupno 90 dana i svi zainteresovani mogu slati svoje prijedloge e-mailom, poštom ili direktno ih iznjeti u Službi za prostorno uređenje i ekologiju.

Na kraju javne tribine predstavnici općine Tuzla su pozvali sve građane da detaljnije informacije potraže na web stranici www.tuzla.ba ili u uredu službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline općine Tuzla.

Slijedeća javna tribina održat će se u srijedu 15.maja 2013. u MZ Solana, a za područje MZ Solana i Batva sa početkom u 17:00h. Pozivamo sve građane da uzmu aktivno učešće u kreiranje svog životnog prostora i pridruže nam se na javnoj tribini.