Usvojen Budžet Općine Tuzla za 2013. godinu
Foto: Tuzlanski.ba

Najviše novca biće uloženo u komunalnu infrastrukturu.

bkc-tuzla

Vijećnici Općinskog vijeća Tuzla usvojili su jučer Budžet Općine Tuzla za tekuću godinu u iznosu od 54 miliona 360 hiljada KM, koje bi trebale biti na raspolaganju ovoj Općini.

Najviše novca biće uloženo u komunalnu infrastrukturu. Tako će se na posebnom računu, sa kojeg će se sredstva koristiti za komunalnu gradnju, naći oko 22 miliona KM.

Općinsko vijeće također, traži od upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i javnih ustanova da pokrenu aktivnosti na prijemu volonteru, kako bi se mladim ljudima omogućilo neophodno radno iskustvo, koje je preduslov za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Stranka demokratske akcije nije podržala usvajanje budžeta, ističući da je ovaj budžet nerealan i preambiciozan. Njihovi amandmani nisu usvojeni, kako kažu, bez argumenata, a neki od njih odnosili su se na izdvajanje većih sredstava za volontere i poljoprivredu.

„Klub vijećnika SDA pokušao je kroz amandane da utiče na pravedniju preraspodjelu sredstava, međutim svih šest amandmana je odbijeno", istakao je Sabahudin Imamović, predsjedavajući Kluba vijećnika SDA

Predstavnici HDZ ostali su suzdržani prilikom glasanja o usvajanju budžeta. Ističu da su svjesni nedostatka sredstava, ali da nisu mogli zanemariti činjenicu da nijedan od šest amadmana koje su predložili nije usvojen.

„Svi ti amandmani su išli u tom pravcu popravljanja na neki način života građa općine Tuzla", kazao je Ivica Kovačević, vijećnik HDZ-a

Ni predstavnici SDP nisu zadovoljni iznosom sredstava planiranih u budžetu ove godine, ali, kako kažu, svjesni su teške ekonomske situacije.

„Ali nastojalo se, i ono čime smo zadovoljni je činjenica da niko ko je bio na budžetu, nije ostao a da nije bio na budžetu. Stavke pojedine su objektivno morale biti smanjene da bi se sačuvala stabilnost budžeta", ističe Nada Mladina, vijećnica SDP-a.

„Ostvarenje budžeta neće zavisiti samo od Općine i od Općinskog vijeća Tuzla, zavisit će i od drugih institucija državnih i kantonalnih, kakvi će prihodi biti", rekao je Mensur Alić, predsjednik Nezavisne liste Tuzlanska alternative.

RTV SLON / Tuzlanski.ba

HTML Online Editor Sample