Foto: Tuzlanski.ba

‘Tim Gradnja’ d.o.o. Tuzla  počela je izvođenje radova na izgradnji lamele I-1 na lokaciji Stupine Ušće u Tuzli.

Riječ je o nastavku radova na izgradnju bloka I. Lamela I-1 sadrži 88 stanova površine od 30-108 m2, spratnosti: dva suterena, prizemlje, mezanin i 8 spratova. Pored lamele I-1, predviđena je izgradnja i garaža, odnosno garažnih mjesta kako za potrebe navedene lamele, tako i za potrebe planiranog objekta G, koji će se graditi u narednom periodu u skladu sa regulacionim planom.

Predviđeni rok za završetak radova je 31.05.2022 godine.

Tim Gradnja’ d.o.o. Tuzla  počela je izvođenje radova na izgradnji lamele I-1 na lokaciji Stupine Ušće u Tuzli. Riječ je o nastavku radova na izgradnju bloka I. Lamela I-1 sadrži 88 stanova površine od 30-108 m2, spratnosti: dva suterena, prizemlje, mezanin i 8 spratova. Pored lamele I-1, predviđena je izgradnja i garaža, odnosno garažnih mjesta kako za potrebe navedene lamele, tako i za potrebe planiranog objekta G, koji će se graditi u narednom periodu u skladu sa regulacionim planom. Predviđeni rok za završetak radova je 31.05.2022 godine.