Sa radom počeo dnevni centar za stare u Domu penzionera Tuzla (FOTO)

U Domu penzionera Tuzla ponovo je počeo sa radom Dnevni centar za stare osobe, a aktivnosti u Centru finansiraće sama Ustanova.

dom-penzionera

Reaktiviranjem ovog Centra, vrata Doma otvorena su osobama treće životne dobi sa područja cijele tuzlanske općine, s ciljem njihovog socijaliziranja i društvenog aktiviranja.

Za korisnike Centra organizovaće se niz aktivnosti, poput edukativnih i kreativnih radionica, predavanja o temama interesantnim za stariju dob, izleta, svečanosti i drugih događaja kojima će se unaprijediti socijalna, psihološka i fizička dimenzija njihovog života.

Aktivnosti će se realizovati u saradnji sa članicama Aktiva žena penzionerki Tuzle koje su u više navrata, pojedinačno ili organizovano, upućivale različite donacije korisnicima Doma. Tako je, ovom prilikom, članica Aktiva, sedamdesetosmogodišnja Zlata Matešković, uručila korisnicima slike od sušenog lišća koje je sama pripremila.

Dnevni centar u Domu penzionera je prvi put pokrenut prije dvije godine, kao projekat Crvenog križa Tuzlanskog kantona, a uz finansijsku podršku Općine Tuzla i UNDP-a. Kasnije je rad Centra sufinansiralo resorno Kantonalno Ministarstvo i Fond za socijalno uključivanje u BiH.

Dnevni centar za stare u Domu penzionera radiće svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati. (JU DOM PENZIONERA TUZLA)