Najavljen projekat zapošljavanja boraca
Foto: Tuzlanski.ba

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Analizu socijalno-statusnih pitanja boračke populacije TK.

Vlada-tk-decembarRiječ je o redovnoj godišnjoj analizi koja pokazuje da su aktivnosti Ministarstva za boračka pitanja bile usmjerene na dalje poboljšanje položaja boraca i članova njihovih porodica putem efikasnijeg i ekonomičnijeg postupka ostvarivanja utvrđenih dopunskih prava.

U narednom periodu, Ministarstvo će, između ostalog, raditi na uspostavljanju novog sistema raspodjele finansijskih sredstava u oblasti dopunskih prava, prevashodno u segmentu stambenog zbrinjavanja. Jedan od načina je uvećanje kreditnih sredstava u odnosu na bespovratna sredstva te utvrđivanje namjenskih sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica a u svrhu polaganja pripravničkog ispita. U planu je i finansiranje programa zapošljavanja boraca i članova njihovih porodica, završetak spomen obilježja herojima odbrambeno- oslobodilačkog rata 92 -95 i donošenje novih i inoviranje podzakonskih propisa u svrhu bržeg i efikasnijeg ostvarivanja dopunskih prava.

Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli osam stanova u vlasništvo pripadnicima boračke populacije. Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, kao jedno od dopunskih prava, predviđeno i pravo na dodjelu stana u vlasništvo. Stanove su dobili Šehzada Kišić (Mehmed), član porodice šehida- poginulog borca iz Lukavca, Nurdin Redžić (Nurija), ratni vojni invalid iz Lukavca, 3. Hanča Kovačević (Eugen), član porodice šehida-poginulog borca iz Tuzle, Sabrija Tahirović (Sabit), Jasmin Salihović (Ismet), Bego Mehičić (Hrusto), Hajrudin Malagić (Ago) i Akif Jahić (Muharem) ratni vojni invalidi iz Tuzle.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko invalidske zaštite u 2013. godini. Razlog za izmjene programa su nedostatna sredstva te potreba unutrašnje preraspodjele u okviru dopunskih prava iz BIZ-a i ostala izdvajanja za korisnike boračko - invalidske zaštite tako da se sredstva namiruju umanjenjem jednokratne novčane pomoći u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za 15.000,00 KM.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni Odluke o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica. Radi se o prolongiranju ovog vida zdravstvene zaštite i u toku 2014.godine. Odlukom je predviđeno da ratnim vojnim invalidima i članovima uže porodice ratnog vojnog invalida, koji su zaposleni u preduzećima koja ne vrše redovnu uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, Zavod zdravstvenog osiguranja ovjeri legitimacije, dok se ne steknu uslovi da poslodavac izmiri obaveze, po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.