Muslimani večeras obilježavaju Lejletu-l-Berat-Noć oprosta
Foto: Tuzlanski.ba

Muslimani širom svijeta večeras će obilježiti jednu od četiri mubarek noći, Lejletu-l-Berat. Lejletu-l-Berat petnaesta je noć mjeseca šabana i noć posebnog Božijeg blagoslova, koja ujedno nagovještava i dolazak mubarek mjeseca ramazana.

ramazan BiH tradicija

Prema islamskom vjerovanju, u ovoj noći određuju se sudbine za narednu godinu, a u Lejletu-l-Kadru melekima bude naređeno da ih izvrše.

Kako je ranije za izjavio glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Sarajevu Ferid ef. Dautović, ova noć u hadisima spominje kao noć u kojoj Allah dž.š. određuje ljudske sudbine, ljudske živote i njihovu nafaku, a u nekim hadisima se spominje da u ovoj noći Allah dž.š. prašta ljudima grijehe.

"To je petnaesta noć mjeseca šabana koja se, po nekim mufesirima, u Kur'anu spominje u suri Ad-Duhan u kojoj Allah dž.š. kaže da je to blagoslovljena noć u kojoj dragi Bog određuje sve svoje odredbe. Lejletu-l-Berat znači oslobađanje, čišćenje. Allah dž.š. u toj noći oslobađa od grijeha veliki broj ljudi koji su zaslužili Njegovu kaznu, i to sve one osim velikih grešnika koji su učinili velike grijehe prema dragom Bogu".

Ova mubarek noć ima više imena, noć polovine šabana, noć oprosta, noć oslobođenja, noć izlaganja djela, noć rasporeda i odluke. Po časnome hadisu, naziv ove noći je "Nisfuš-Ša'ban", što znači polovina mjeseca šabana. Razlog za ovakvo imenovanje ove noći je što se u njoj bereket (blagoslov) i prihvatanje kajanja mogu zaslužiti.

Prema nekim predajama, u noći Berat objavljen je ajet o promjeni kible: "I okreni lice svoje prema Časnom hramu ( Ka'ba ) ...". Do tada su se muslimani u namazu okretali prema Kudsu (Jerusalem), a od tada se okreću prema Ka'bi (Mekka).

Božiji Poslanik je rekao: "Kada nastupi 15. noć ša'bana, provedite je u nafili (dobrovoljnom namazu), a dan koji slijedi u postu." (Ibn Madždže). (Andaolija)