Foto: Tuzlanski.ba

Gradonačelnik Zijad Lugavić sastao se sa opunomoćenikom Vlade Slovačke Republike za romske zajednice Jánom Herom i ambasadorom Slovačke Republike u BiH, Romanom Hlobeňom.

Gradonačelnik Tuzle dr. sc. Zijad Lugavić, danas se u Gradskoj upravi Tuzla, sastao sa opunomoćenikom Vlade Slovačke Republike za romske zajednice Jánom Herom, koji sa delegacijom boravi u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini.

Teme o kojima se razgovaralo tokom sastanka, bile su podrška poboljšanju položaja romske zajednice u društvu, s akcentom na izradu Akcionog plana, ali i razmjena pozitivnih iskustava o integraciji romskih manjina, te opredjeljenje za konkretnu saradnju u ovoj oblasti u narednom period.

Tokom razgovora, gradonačelnik Lugavić, istakao je da je Grad Tuzla, učinio veoma mnogo na inkluziji Roma u našem društvu, i u potpunosti implementirao Akcioni plan za Rome:

“Naši akti su izrađeni na realnoj slici društva i daju smjernice za rješavanje, odnosno unapređenje stanja u tom sektoru. U izradi je drugi Akcioni plan koji će trajati do 2026. godine, definisat će sve korake unapređenja romske zajednice, kako bi i oni dali puni doprinos u razvoju i grada Tuzle i razvoju Bosne i Hercegovine. Grad Tuzla je svijetli primjer u Bosni i Hercegovini kako treba da se bude partner nacionalnim manjinama, kako da još bolje gradimo budućnost, da ne gledamo da li neko dolazi iz jedne nacije ili jedne nacionalne manjine, nego da ljude dijelimo po kvaliteti i onome šta oni mogu kvalitetno doprinijeti našem društvu, To je pravi recept uspjeha, jer smo svi mi građanke i građani Bosne i Hercegovine.”

Opunomoćenik Jan Hero je pozvao gradonačelnika Lugavića da posjeti Slovačku kako bi razmijenili iskustva u ovoj oblasti, te kazao da Tuzla predstavlja primjer dobre prakse kako može da se radi na unapređenju integracije Roma, te ga raduje da se u Tuzli razmišlja na način kao da su već građani Europske unije. Pozdravio je aktivnosti i realizaciju akcionih planova za Rome koji su urađeni u ovoj lokalnoj zajednici, te je predložio bratimljenje Tuzle sa jednim od gradova Republike Slovačke.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja o iskustvima koji se odnose na prikupljanje podataka o Romima, kao i važnost uključivanja i ostvarivanja komunikacije sa višim nivoima vlasti, radi integraciji ove populacije u sve segmente društva.

Jan Hero je također istakao da Slovačka podržava evropski put Bosne i Hercegovine, te da je zagovarala dodjeljivanje kandidatskog statusa našoj zemlji.

Vijećnik za nacionalne manjine Gradskog vijeća Tuzle, Nedžad Jusić istakao je važnost integracije Roma u društvu sa ciljem očuvanja kulturnog identiteta Roma.

Pored opunomoćenika Vlade Slovačke Republike za romske zajednice Jána Hero, i ambasadora Slovačke Republike Nj.E.g. Romana Hlobeňa, delegaciju Republike Slovačke činili su ravnateljica Ureda opunomoćenika Vlade Slovačke Republike za romske zajednice Iveta Duchoňová i Michal Šľachta, koordinator za medije i rad s mladeži Ureda opunomoćenika Vlade SR za romske zajednice i zamjenik ambasadora Patrik Turošík, u pratnji predstavnika Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Alen Gavranović.

Sastanku su prisustvovali vijećnik za nacionalne manjine Gradskog vijeća Tuzla, Nedžad Jusić, rukovoditeljica Stručne službe za poslove gradonačelnika, Svjetlana Kakeš, sekretar, Almir Šuta i pomoćnica gradonačelnika za Službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštite, Asja Redžić.