Foto: Tuzlanski.ba

Više o aplikaciji možete pronaći na web stranici www.afazija.ba

afazija-donacijaaaa

Kompanija Leftor d.o.o iz Tuzle je u koordinaciji sa upravom JZU Dom zdravlja „Mustafa Mujbegović" u Tuzli, donirala softver „Afazija – Govorno-jezične vježbe" Poliklinici za patologiju sluha, glasa i govora, u želji da logopedima, djelatnicima službe, omogući inovativan i olakšan rad na tretmanu pacijenata sa govorno-jezičkim smetnjama.

Računarska aplikacija „Afazija – Govorno-jezične vježbe" je namijenjena osobama s afazijom i njihovim porodicama, stručnjacima koji rade na području rehabilitacije i za sve one koji se brinu o osobama koje usljed oštećenja mozga ili nekog drugog uzroka ispoljavaju teškoće u: jeziku, govoru, čitanju, pisanju i računanju. Aplikacija je namijenjena i djeci s nedovoljno razvijenim govorom, hiperaktivnoj djeci, djeci kod kojih se javljaju teškoće u usvajanju čitanja, pisanja i računanja, a veliku primjenu je našla i kod djece sa intelektualnim deficitom.

"Afazija – Govorno-jezične vježbe" predstavlja veoma korisnu i kvalitetnu inovaciju za našu Polikliniku, i svakako će nam biti od izuzetne pomoći u radu sa afazičarima i sa djecom koja imaju govorno-jezičke poteškoće", saopštila je mr.sc. Sabina Šehić, šef Poliklinike za patologiju sluha, glasa i govora, te izrazila veliku zahvalnost kompaniji Leftor i upravi Doma zdravlja sa „Dr. Mustafa Šehović" u Tuzli, na ukazanom povjerenju da će aplikaciju iskoristiti na najbolji mogući način.

afazija-donacija5

Marketing menadžer kompanije Leftor d.o.o. Vesna Glavaš-Hrustić je izjavila da je cilj kompanije bio da kroz donaciju aplikacije Afazija logopedi i njihovi pacijenti dobiju priliku za svakodnevnu upotrebu i korist softverskih rješenja.

"Želimo da aplikacija pozitivno utiče na rehabilitaciju pacijenata sa govorno-jezičnim smetnjama, te da bude podstrek logopedima za uvođenje inovacija u tretmanu pacijenata. Naše dugogodišnje iskustvo u razvoju softverskih rješenja potvrđuje da su inovacije osnova daljeg napredovanja",  izjavila je Vesna Glavaš-Hrustić, u toku obilaska Poliklinike za patologiju sluha, glasa i govora Doma zdravlja u Tuzli.

Više o aplikaciji možete pronaći na web stranici www.afazija.ba