Kolegij Općinskog načelnika: Usvojena informacija o utrošku sredstava po presudi Općinskog suda
Foto: Tuzlanski.ba

Kolegij Općinskog načelnika usvojio Informaciju o utrošku sredstava po presudi Općinskog suda Tuzla i Odluci Vlade Tuzlanskog kantona

kolegij nacelnika opcina tuzlaU petak, 25.10.2013. godine održana je 16. Sjednica Kolegija Općinskog načelnika, na kojoj je razmatrana Informacija o utrošku sredstava po presudi Općinskog suda Tuzla i Odluci Vlade Tuzlanskog kantona. Kemal Kurević, Rukovodilac službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, upoznao je Općinskog načelnika i članove Kolegija da je Vlada Tuzlanskog kantona u utorak, 22.10. donijela Program raspodjele namjenskih sredstava, odnosno sredstava dosuđenih Presudom Općinskog suda Tuzla, a na osnovu obaveze plaćanja naknade za zagađenje zraka, kao i Odluku o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada, o čemu je neposredno pred početak sjednice Kolegija dostavljena Obavijest Općinskom načelniku.

Donošenjem ovih akata od strane Vlade Tuzlanskog kantona, stvorene su pretpostavke da Općina Tuzla povuče 5,86 miliona KM za realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata iz oblasti zaštite okoliša. Na prijedlog resorne Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, Kolegij dao saglasnost da se ovim sredstvima finansiraju slijedeći projekti:

- projekti toplifikacije

- projekti zaštite voda (izgradnja kanalizacionih sistema)

- projekti vodosnabdijevanja

Poštujući utvrđenje kriterije (blizina Termoelektrane Tuzla) implementacija projekata će se realizirati većinom na području slijedećih mjesnih zajednica: MZ Šićki Brod, MZ-a Bukinje, MZ-a Husino, MZ-a Solana i MZ-a Kreka.

Na prijedlog Općinskog načelnika, zadužena je Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica da odmah (a najkasnije u roku kraćem od 20 dana) prema resornom Ministarstvu prostornog uređenja i zaštitite okolice TK uputi odgovarajuće zahtjeve i projekte kojim će aplicirati, kako bi nadležno ministarstvo što prije moglo provesti propisanu proceduru za realizaciju projekata za općinu Tuzla. Pored toga, zaključeno je da, iako Općina Tuzla već ima pripremljene projekte za područje navedenih mjesnih zajednica, nalaže se Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica da pripremu projekata i dostavu kompletne dokumentacije resornom Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK realizira kao najprioritetniji zadatak u za to određenom vremenu.

Na kraju, je naglašeno da se očekuje od resornog Ministarstva i Vlade TK da kompletnu proceduru oko pripreme dokumentacije, odabira projekata, raspisivanja tendera, odabira izvođača radova, uvođenja izvođača u posao, nadzora, finansiranja istih i drugih poslova vezanih za realizaciju projekata završi u najkraćem mogućem roku, i o tome redovno informiše Općinu Tuzla. Također je zaključeno da se o svim poduzetim aktivnostima redovno informiše i Općinsko vijeće Tuzla.