Federalna vlada odobrila oko 7,5 miliona KM za popisivače
Foto: Tuzlanski.ba

U FBiH bilo angažirano oko 14.000 popisivača, općinskih i entitetskih instruktora

Popis7 RSA

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH odobrila je Federalnom zavodu za statistiku korištenje 7.452.675 konvertibilnih maraka donatorskih grant sredstava koje je osigurala Europska komisija, a uplatila Agencija za statistiku BiH na poseban namjenski transakcijski račun za potrebe ovogodišnjeg popisa u BiH.

Za provođenje popisa je na teritoriji Federacije BiH bilo angažirano oko 14.000 popisivača, općinskih i entitetskih instruktora, članova općinskih i županijskih popisnih komisija.

Predviđeni iznos će biti doznačen na otvoreni podračun sukcesivno po ispunjenju uvjeta utvrđenih u Sporazumu o korištenju sredstava Granta, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH. (Bljesak.info)