Danas vodovodi Sarajevo i Istočno Sarajevo potpisuju sporazum o isporuci vode
Foto: Tuzlanski.ba

KJKP„Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo i KP „Vodovod i kanalizacija“ Istočno Sarajevo danas će potpisati sporazum o isporuci vode Kantonu Sarajevo.

Potpisivanje ugovora bit će obavljeno u KP „Vodovod i kanalizacija“ u Istočnom Sarajevu, a potpisat će ga Azra Muzur, v.d.direktora VIK-a Sarajevo i Jovan Katić, direktor VIK-a Istočno Sarajevo.

Tim ugovorom će se regulisati međusobni odnosi povodom isporuke dodatnih količina vode za Kanton Sarajevo, čime će biti omogućeno bolje vodosnabdijevanje lokaliteta Hrasno i naselja Donji Kotorac, koji inače imaju loše vodosnabdijevanje jer se nalaze na kraju zone vodosnabdijevanja Stup.

U ugovoru je navedeno da će minimalne količine vode iznositi 5 l/s kontinuiranog dotoka a maksimalne količine nisu precizirane, jer nakon snabdijevanja dijela grada Istočno Sarajevo sa Izvorišta „Tilava“, višak vode će se usmjeriti prema Sarajevu.

Obzirom na trenutnu situaciju, obezbijeđeno je vodosnabdijevanje od 15 do 25 l/s na dnevnoj bazi, sa mogućnošću do 50 l/s u noćnim satima.

Potpisivanjem ugovora o dodatnim količinama vode iz Istočnog Sarajeva, stvaraju se i uslovi za bolju saradnju dvaju preduzeća.

- To su male količine vode ali svakako vrlo značajne, jer svaka litra sekundna je dobrodošla u ovom veoma sušnom periodu. Dolazi i bolji hidrološki period, kada se sa sigurnošću može očekivati i popravljanje situacije u normalizaciji vodosnabdijevanja Kantona Sarajevo - najavljeno je iz KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo.