BiH ima 4.940 oficira i podoficira koji komanduju 4.151 vojniku
Foto: Tuzlanski.ba

NATO traži promjene

vojska BiHPredsjedavajuća Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić smatra da je riječ o neodrživom odnosu i broju.

"Iz Nato štaba u Briselu dobili smo jasnu poruku ili da smanjimo broj vojnika ili povećamo izdvajanja. Povećanje izdvajanja u zemlji kakva je BiH nije moguće, jer je ionako sektor odbrane onaj koji najviše povlači novca iz budžeta BiH", istakla je Majkićeva.

U okviru rasprave o analizi Ministarstva odbrane iz oblasti upravljanja personalom u 2012. godini, vođenoj na posljednjoj sjednici Komisije, Majkićeva je navela da se godišnje iz Budžeta BiH za vojna lica koja se nalaze na višem mjestu nego što to odgovara njihovoj stručnosti troši 1,3 miliona KM.

"Za odvojeni život u prošloj godini isplaćeno je osam miliona KM, a od 2007. godine iz budžeta je u ove svrhe izdvojeno 45 miliona KM", upozorila je Majkićeva.

Ocijenivši da je riječ o neopravdano visokim troškovima, ona je rekla da ako oficiri ne mogu, zašto onda barem vojnici ne stanuju u kasarnama.

Parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović smatra zabrinjavajućim što se vojna lica postavljaju na više mjesto nego što to odgovara njihovom činu.

"U tom kontekstu, moglo bi se otvoriti i pitanje postavljenja radi sticanja materijalne koristi", rekao je Šiljegović.

On je naveo da je u svom radu došao do podataka da se na jednom mjestu u Ministarstvu odbrane nalaze i po dva do tri vršioca dužnosti.

Šiljegović je dodao da bi trebalo iskorijeniti i praksu da se pravilnici, poput onih u vezi sa ocjenjivanjem profesionalnih vojnih lica, upravljanjem personalom, školovanjem, donose na rok od nekoliko godina.

U raspravi je, kada je u pitanju odnos broja vojnika, oficira i podoficira, rečeno da je zakonskim odredbama određeno da strukturu Oružanih snaga čini 20 odsto oficira, 30 odsto podoficira i 50 odsto vojnika, te da je trenutno u Ministarstvu odbrane, odnosno Oružanim snagama BiH nepopunjeno 900 pozicija.

Prema podacima Ministarstva odbrane, prosječna starost vojnika iznosi 28 godina, a prosjek starosti oficira 41 godinu. (BHRT)