BH Telecom: Od sutra duplo brži internet za istu cijenu!
Foto: Tuzlanski.ba

BH Telecom je objavio da će od 1. marta korisnici njihovog ADSL pristupa Internetu uživati u dvostruko većim brzinama, uz zadržavanje dosadašnje cijene postojećih paketa.

mart13Uvažavajući zahtjeve korisnika BH Telecom od 1.marta uvodi unapređenja ADSL ponude na način da se povećaju brzine pristupa Internetu na netFlat paketima i uvodi novi netFlat paket baziran na VDSL tehnologiji, pristupne brzine do 50 Mbps u downloadu.

Prestrukturiranje ponude netFlat paketa izgleda kako slijedi:

za paket netFlat2 – povećanje pristupne brzine sa 2048/256 kbps na 5Mbps/384kbps, uz zadržavanje važeće cijene mjesečne naknade;

za paket netFlat4 – povećanje pristupne brzine sa 4096/384 kbps na 10Mbps/512kbps, uz zadržavanje važeće cijene mjesečne naknade;

za paket netFlat6 – povećanje pristupne brzine sa 6144/512kbps na 10Mbps/512kbps uz sniženje cijene mjesečne naknade;

za paket netFlat8 – povećanje pristupne brzine sa 8192/1024kbps na 15/1Mbps uz sniženje cijene mjesečne naknade;

za paket netFlat12 – povećanje pristupne brzine sa 12288/1024kbps na 15/1Mbps uz sniženje cijene mjesečne naknade;

Planirano povećanje pristupnih brzina BH Telecom će realizirati automatski tj. bez prethodnog podnošenja zahtjeva od strane korisnika. Realizacija povećanja brzina vršit će se u fazama o čemu će korisnici biti obavještavani na www.bhtelecom.ba.

Sa navednim migracijama postojeći pretplatnici netFlat 2 i netFlat4 će ostvariti mogućnost većih pristupnih brzina za istu cijenu mjesečne naknade, dok će postojeći pretplatnici paketa netFlat6, netFlat8 i netFlat12 ostvariti benefit i veće pristupne brzine i niže cijene mjesečne naknade u odnosu na cijenu koju su do sada plaćali.

Za paket netFlat Pro paket se od 1.marta snižava cijene mjesečne naknade bez izmjena tehničkih karakteristika i sadržaja paketa.

Tuzlanski.ba