Foto: Tuzlanski.ba

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar pokreću proces eksproprijacije nekretnina kako bi započeli s izgradnjom dionice Tuzla-Maoča, prema Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 30.juna .2022. godine koja je utvrdila javni interes za ovaj projekt.

Vlasnici nekretnina koji se nalaze na području gradova Tuzle i Srebrenika pozvani su da se jave u prostorije JP Autoceste FBiH u Sarajevu, na adresi ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19, radi sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva nad nekretninama koje će biti eksproprisane radi izgradnje ove dionice.

Svi zainteresirani vlasnici nekretnina iz Gradova Tuzla i Srebrenik imaju rok od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa da se jave u navedene prostorije JP Autoceste FBiH. 

''Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih općina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje sticanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave.'', stoji, između ostalog, u tekstu Javnog poziva Autocesta BiH.

Ova dionica puta neophodna je za izgradnju autoceste Tuzla - Orašje. (Tuzlanski.ba)