Petak, 30. Septembra 2022.
Tuzlanski.ba logo

Prijatelji Slobode traže održavanje Skupštine: Imamo konkretne prijedloge i mjere za stabilizaciju kluba

Preuzmite sliku

Udruženje građana “Prijatelji FK Sloboda” uputilo je na više adresa dopis u kojem se prije svega traži sazivanje i održavanje Skupštine FK Sloboda na kojoj će biti predloženo niz mjera u cilju poboljšanja stanja u FK Sloboda.

Kompletnu analizu i prijedloge Prijatelja FK Sloboda prenosimo u nastavku bez intervencija:

Uzimajući u obzir cjelokupno stanje u F.K „Sloboda“, uvažavajući postignuto od strane trenutnog Upravnog odbora u smislu stabilizacije Kluba te imajući u vidu da se sljedeće godine obilježava 100 godina postojanja FK Sloboda, smatramo potrebnim da Vas obavijestimo o izvršenoj analizi o trenutnom stanju organizacionih aspekata u klubu i daljim neophodnim koracima koji podrazumijevaju i sazivanje klupske skupštine bez odlaganja.

S tim u vezi, UG Prijatelji FK Sloboda je putem svojih članova koji sudjeluju u radu Skupštine FK Sloboda, a u skladu sa čl. 34 Statuta, dana 07.06.2018. godine dostavila nadležnim klupskim i gradskim organima Prijedlog za sazivanje skupštine uz pismeno obrazloženje za njeno sazivanje.

Tokom izvršene analize trenutnog stanja organizacionih aspekata utvrđeno je sljedeće:

 • Upravni odbor Kluba funkcioniše u nepotpunom sastavu – već nekoliko mjeseci-bez mandata;
 • Skupština kluba nije sazvana u odgovarajućem terminu shodno zaključcima na posljednjem zasjedanju, također je bez mandata;
 • Prema dostupnim, nezvaničnim, informacijama od strane Statutarne komisije nisu pripremljene tražene izmjene Statuta Kluba;
 • Imajući u vidu postignute rezultate svih selekcija, te činjenicu da se bliži 100 godina postojanja Kluba, smatramo potrebnim poduzimanje mjera koje će biti navedene u tekstu.

Navedeni prijedlozi i mjere predstavljaju neophodni minimum koji se mora poduzeti u smislu stabilizacije Kluba, te je dalji angažman potpisnika ovog dokumenta u organima i tijelima F.K. „Sloboda“ Tuzla direktno uvjetovan njhovom realizacijom.

Uočeno je niz nedovoljno kvalitetnih rješenja, kao i veći broj problema koji nisu riješeni na bilo kakav način. Ne ulazeći u prethodna ili buduća kadrovska rješenja, postupke i rad osoba koje su bile, ili trenutno jesu angažirani u FK „Sloboda“, smatramo da postoji niz elementarnih postupaka i načina rada koji su sastavni dio funkcioniranja svakog moderno ustrojenog kluba, te da isti moraju postati dio rada i funkcioniranja i našeg Kluba. U nastavku teksta su navedeni uočeni problemi i prijedlozi za rješavanje istih.

 1. Nadzorni odbor- Nepostojanje Nadzornog odbora- HITNOtj. na prvoj sljedećoj Skupštini Kluba imenovati isti, redefinirati ulogu N.O u smislu obaveze redovnog održavanja sastanaka i kontrole rada U.O i ostalih službi u Klubu ili donijeti odluku o ukidanju N.O.
 2. Upravni odbor- U.O Kluba već duže vrijeme, iz objektivnih ili subjektivnih razloga ne funkcionira u punom sazivu
 • Promjenama u statutu Kluba omogućiti „interventno“ popunjavanje U.O, koje bi obavljao Predsjednik U.O, a koje bi bilo verificirano (ili odbijeno) na prvoj sljedećoj skupštini, a sa ciljem omogućavanja što kvalitetnijeg rada U.O.
 1. Skupština Kluba– Skupština Kluba je već niz godina prisiljena (u cilju opstanka tj. postojanja Kluba) glasati za rješenja i odluke koje nisu rezultat rada Skupštine ili struktura Kluba, što ukazuje kako na nezainteresovanost građanstva za aktivno učestvovanje u radu Kluba, tako i na nedovoljno kvalitetnu strukturu članova Skupštine Kluba, a i rukovodstva Skupštine.
 2. Statut– Hitno razmotriti odredbe Statuta vezane za sazivanje i rad skupštine- do normalizacije stanja ( rješavanje dugova, stvaranje stabilnog U.O, organizacija Kluba u skladu sa modernim nazorima, stvaranje imidža Kluba u skladu sa dugogodišnjom tradicijom i željama simpatizera, itd.)
 • Skupština mora biti održavana 3-4 puta godišnje sa unaprijed definisanim datumimskim okvirima, da bi se izbjegla mogućnost nezakonitog funkcionisanja Kluba tj. opstrukcija rada Skupštine.
 • Trenutni sastav Skupštine revidirati i istu osvježiti sa sposobnim I adekvatnim članovima, koji će moći i imati snage kvalitetno doprinijeti radu Kluba.
 • Statut Kluba je zastario i nefunkcionalan, što se ogleda u nedostatku niza dokumenata i mehanizama koji bi obezbijedili i definisali kako način funkcioniranja Kluba, tako i pojedinačnih segmenata Kluba- pod navedenim se misli na uočenu neophodnost da se, putem donošenja Finansijskog plana, Plana i Programa rada Kluba i službi unutar kluba, te niza Pravilnika, do detalja definišu dugoročni ciljevi Kluba, načini realizacije, kao i način rada pojedinih segmenata Kluba:

Prvi tim

 • Pravilnik o plaćama- Postojanje platnih razreda spram broja odigranih utakmica i postignutih rezultata-prijedlog,
 • Revizija Pravilnika o nagrađivanju i kaznama Pravilnik o obavezama igrača prema drugim segmentima Kluba,
 • Pravilnik o načinima saradnje sa menadžerskim agencijama i drugim klubovima, kao i sa FS
 • Kodeks ponašanja uposlenika i igrača,
 • Zapošljavanje kondicionog trenera sa odgovarajućom licencom- rad sa svim kategorijama u Klubu
 • Pravilnik o transfer- politici kluba- jasno definisani uvjeti potpisivanja ugovora sa igračima i uvjeti transfera igrača, što će značajno poboljšati veoma lošu i nekonzistentnu politiku Kluba u ovom segmentu, što rezultira katastrofalnim rezultatima kada je u pitanju selekcija i odlasci igrača.

Marketing služba

 • Pravilnik o načinu organizacije službe sa tačno definisanim zadacima, pravima i obavezama uposlenika, te načinu i proceduri realizacije marketinških usluga Kluba prema privrednim i drugim zainteresiranim subjektima

Medicinski tim

 • Pravilnik o načinu organizacije službe sa tačno definisanim zadacima, pravima i obavezama uposlenika, te proceduri informiranja i postupanja kod povreda i oboljenja igrača svih pogona.

PR služba

 • Pravilnik o načinu organizacije službe sa tačno definisanim zadacima, pravima i obavezama uposlenika

Omladinski pogon

 • Finansijski plan
 • Način rada- neophodnost postojanja Plana rada svih selekcija, kontrola realizacije istih, podnošenje i analiza izvještaja angažiranih trenera na mjesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou,
 • Organizacijska i kadrovska rješenja- procijeniti potrebu za reorganizacijom O.P
 • Definisati odnos i obaveze prema roditeljima i djeci koja su članovi Kluba
 • Definisati načine promocije i privlačenja novih članova
 • Koordinacija sa Stručnim štabom prvog tima.

Administrativna služba

 • Neophodna je optimizacija i reorganizacija administracije, te popunjavanje iste sa stručnim i kvalifikovanim kadrovima, jer su greške u radu i praćenju procedura NS BiH u prethodnom periodu nanijele veliku finansijsku, a nemjerljivo veliku štetu ugledu Kluba.

Skauting služba

 • Neophodno je otpočeti formiranje službe koja bi, u početku, skautirala i pratila igrače svih godišta sa područja regije SI Bosne. Ovo je neophodan korak ukoliko se želi postići da Klub u skorije vrijeme postigne pozitivne takmičarske i finansijske rezultate.

Članom 48. trenutno važećeg Statuta Kluba definisana je mogućnost formiranja čitavog niza komisija koje bi doprinijele boljem funkcionisanju Kluba, međutim veliki dio ovih komisija nikada nije ni formiran, što samo po sebi govori o nesvrsishodnosti i nefunkcionalnosti postojećeg Statuta i sistema organizacije.

Napomena: Do održavanje skupštine ćemo dostaviti nacrte pravilnika koji bi bili ustupljeni u dalji rad nadležnoj komisiji koju imenuje skupština.

Navedeni prijedlozi bi doveli do:

  1. Postojanja mogućnosti unificiranja rada u svim segmentima kluba,
  2. Omogućio postojanje kvalitetnog sistema kontrole rada
  3. Omogućio ocjenjivanje kvalitete rada svakog od angažiranih uposlenika, i validno vrednovanje istih,
  4. Pojednostavio analizu i donošenje zaključaka o daljnjim potrebnim koracima u cilju poboljšanja funkcionisanja Kluba
 1. Statutom Kluba se MORA HITNO definisati način moguće privatizacije Kluba, obzirom na zakonske prijedloge koji su već u zakonskoj proceduri, te iskustva iz drugih klubova iz Premijer lige.
 2. Statut Kluba, kao neophodan uslov za privlačenje što većeg broja simpatizera i navijača MORA sadržati pojam ČLANSTVA U KLUBU, kojim će se omogućiti da se simpatizeri Kluba mogu aktivno uključiti u rad Kluba, što je sasvim normalno u velikoj većini dobro organizovanih klubova.
 3. Definisanje tj. revizija uloge i ovlaštenja Predsjednika U.O, kao i samog U.O- kako bi se izbjeglo eventualno samovoljno djelovanje pojedinih članova U.O.
 4. Stadion Tušanj- Zaključkom Skupštine kluba tražiti da se stadion, u najgorem slučaju, dovede u stanje u kojem se nalazi većina stadiona u gradovima koji se po veličini i stepenu razvoja mogu porediti sa Tuzlom. Trenutno, uslovi na stadionu Tušanj ne zadovoljavaju ni najminimalnije higijenske, bezbjedonosne, ili tehničke uslove za rad.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje