Subota, 29. Februara 2020.
Tuzlanski.ba logo
Preuzmite sliku

Izvještaj o radu Upravnog odbora FK Sloboda za 2017. godinu

Upravni odbor FK „Sloboda“ Tuzla koji djeluje od septembra 2016. godine kao odbor za hitnost, a od decembra iste godine i zvanično, klub je preuzeo u izuzetno teškoj situaciji pri čemu se prema zapisniku Porezne uprave FBiH misli na zatečeni dug prethodne uprave u periodu od 2013.-2016. godine u visini od 1.924.511,12 KM, zatim naslijeđene dugove prema pojedinim fudbalerima (jedna i po plata u iznosu od cca 150.000,00 KM), uposlenicima ( jedna i po plata), Nogometnom/fudbalskom savezu BiH (cca 89.000,00 KM)  ugovorne rate prema igračima cca 200.000,00 KM koje su morale biti isplaćene do početka sezone 2015./2016. (Zeba, Kostić, Fatić, Karić) povrat i pravdanje neopravdanih sredstava iz 2016. godine u iznosu od 112.836,00 KM i ostala dugovanja na ime neizmirenih doprinosa za period mart 2016. –  septembar 2016. godine.

Kao primjer navodimo Mahira Karića kojem su na ukupnu isplatu ugovorene rate u  iznosu od  44.200,00 KM, kontrolom porezne uprave obračunati doprinosi (obzirom da se radi o profesionalnom fudbaleru) u iznosu 38.418,96 KM  što je ukupno 82.618,96 KM za fudbalera koji je odbio nastupati i samovoljno napustio FK „Sloboda“ Tuzla.

Također, Uprava kluba se suočila sa obavezom da vrati iznos od 112.836,00 KM neopravdanih, a utrošenih budžetskih  sredstava iz 2016. godine prema Gradu Tuzla.

U toku jednogodišnjeg mandata  aktuelni UO napravio je ogroman iskorak u pravcu finansijske stabilizacije i organizacije kluba prilikom čega je izmirena većina dugovanja prema uposlenicima i dobavljačima, potpisane vansudske nagodbe uz redovno servisiranje tekućih obaveza. Ovom prilikom prikazat ćemo aktivnost akutelnog UO u 2017. godini.

Sporazum o reprogramu duga

Upravni odbor koji je kormilo Slobode preuzeo u 12 mjesecu 2016. godine, (u periodu od ostavke predsjednika Azmira Husića do imenovanja novog predsjednik i članova UO FK „Sloboda“ Tuzla je vodio Odbor za hitnost) u proteklim mjesecima aktivno je radio na rješavanju naslijeđenih dugova, nagomilanih problema  te na administrativnom usavršavanju i razvoju kluba prilikom čega je potpisan novi sporazum o reprogramu duga.

Ukupno identifikovane obaveze prema poreznim vlastima FK “Sloboda“ Tuzla iznose 6.730.798,35 KM, od toga osnovni dug iznosi 2.777.327,07 KM, dok su kamate 3.953.471,20 KM. Potpisivanjem Sporazuma o reprogramu duga u aprilu 2017. godine na period od 10 godina sa Poreznom upravom FBiH i redovnim servisiranjem obaveza, omogućen je otpis gore navedenih kamata (3.953.417,20 KM).

FK „Sloboda“ Tuzla redovno servisira ratu reprograma u mjesečnom iznosu od 23.247,95 KM, a do sada je, u 2017. godini izmireno devet rata (zaključno sa decembarskom ratom koja je uplaćena 22.12.2017. god) u ukupnom iznosu 209.231,55 KM.

Po kontroli finansijske inspekcije nakon potpisivanja Sporazuma o reprogramu duga, utvrđene su dodatne obaveze prema Poreskoj upravi FBiH  u iznosu od  716.518,95 KM koje se također odnose na period do 31.12.2016. godine. Na iznos dodatno utvrđenih obaveza upućen je zahtjev 29.08.2017. godine za potpisivanje aneksa na Sporazumu o plaćanju javnih prihoda prema kojem će u narednom periodu, rata sporazuma po aneksu umjesto trenutne 23.247,95 KM iznositi cca 28.000,00 KM.

Vraćanje neopravdanih utrošenih sredstava

Uprava kluba FK „Sloboda“ Tuzla u toku mandata uspjela je u cjelosti da vrati i opravda iznos od 112.836,00 KM neopravdanih, a utrošenih budžetskih sredstava iz 2016. godine prema Gradu Tuzla.

Deblokada računa FK „Sloboda“ Tuzla

Uprava FK „Sloboda“ Tuzla u proteklih 12 mjeseci uradila je veliki posao, a deboklada računa koji je dugi niz godina bio blokiran zbog klupskih dugovanja, predstavlja veliki uspjeh.

Izmirivanjem duga  prema sljedećim tražiteljima stvoreni su uslovi za deblokiranje računa FK “Sloboda“ Tuzla koji je danas operativan:

D.D Prevoz radnika Kreka – 49.133,70 plus sudski troškovi 9.105.36 KM

Road d.o.o Lukavac – 22.348,00 KM

Maksumić Komerc d.o.o Konjic – 9.760,00 KM

Terzić Amela – 6.500,00 KM

Sidoil d.o.o Srebrenik – 8.000,00

Muslimović Nusret – 4.900,00

Hotel Tuzla – 1.239,32 KM

D.o.o Kobens -761,80 KM

Vansudske nagodbe sa dobavljačima i servisiranje dugovanja

Tokom 2017. godine potpisane su vansudske nagodbe sa dobavljačima  nakon čega su redovno servisirane obaveze prilikom čega je dug prema pojedinim dobavljačima u potpunosti izmiren, a preostala dugovanja redovnim servisiranjem blizu su cjelokupnog izmirenja.

Izmirene obaveze prema dobavljačima:

-A hoteli (Isplaćeno u cjelosti 67.194,25 KM)

-Prevoz radnika Kreka (Isplaćeno: 17.294,28 KM)

-Hotel Euro Odžak (Isplaćeno: 7.700,00 KM)

-Road Lukavac (Isplaćeno 20.000,00 KM)

-Miris Dunja (Isplaćeno: 9.084,80)

-Mrkulić company (Isplaćeno u cjelosti: 16.317,25 KM)

-Grand MS Vitez (Isplaćeno u cjelosti: 4.828,00 KM)

-Maksumić komerc (Isplaćeno u cjelosti: 9.760,00 KM)

-Kobens (Isplaćeno u cjelosti: 761,80 KM)

-Hajrić Mirsada [Hajrić Mahmut] (Isplaćeno: 18.084,90 KM)

-Mehić Samir (Isplaćeno: 16.000,00 KM)

-Mujezinović Nihad (Isplaćeno u cjelosti po dogovoru: 6.000,00 KM)

-Mujkić Denis (Isplaćeno u cjelosti 30.000,00 KM)

-Mulahasanović Fuad (Isplaćen u cjelosti po dogovoru 5.000,00 KM)

Servisiranje tekućih obaveza

Upravni odbor FK „Sloboda“ Tuzla u proteklim mjesecima redovno je servisirao tekuće obaveze te je svim uposlenicima kluba isplaćena plata sa svim doprinosima zaključeno sa desetim mjesecom 2017. godine. (U 12. mjesecu tekuće godine servisirat će se sve tekuće obaveze za mjesec novembar).

Operativni troškovi

U proteklom periodu redovno su servisirani tekući troškovi prvog tima koji se takmiči u BHT Premijer ligi BiH i Omladinskog pogona FK „Sloboda“ Tuzla, tačnije za pionire, kadete i juniore koji se takmiče u Premijer omladinskog ligi BiH.

Prvi tim FK „Sloboda“ Tuzla, tokom mandata akutelne uprave,  boravio je na pripremama u Međugoruju, Turskoj zatim na Kupresu i dva puta na mini pripremama u Bijeljini  te je u cjelosti zatvorena financijska konstrukcija u visini od cca 120.000,00 KM.

S obzirom na to da se Sloboda takmiči u najvišem rangu bh. fudbala – Premijer ligi BiH čiji sponzor je BH Telecom, zahvaljujući naporu Uprave, redovno su servisirane sve obaveze prema glavnom sponzoru lige čime su izbjegnute kazne i penali i nepotrebni troškovi.

Ostali troškovi

FK „Sloboda“ Tuzla u procesu licenciranja za sezonu 2017./2018. je naišao na brojne prepreke, a u končanici isplaćena su i deponovana određena sredstva prema Odluci komisije za licenciranje nakon čega je klub dobio potrebnu licencu.

Isplate prema Odluci komisije za licenciranje:

Govedarica i Karić: 4.800,00 KM

Kostić, Govedarica i Mehidić: 33.700,00 KM

Deponovana sredstva:

Kostić i Fatić: 44,750,00 KM

Ostale aktivnosti i razvoj kluba

Tokom svog mandata Uprava FK „Sloboda“ Tuzla veliku pažnju i energiju usmjerila je na razvoj kluba prilikom čega je osmišljeno nekoliko projekata čija realizacija je doprnijela boljoj komunikaciji, organizaciji i popularizaciji kluba.

Nastavljena je realizacija i implementacija projekta SlobodaTV te je napravljen značajan iskorak u promociji kluba i najavi utakmica. Naporima Uprave Slobode, oformljena je pravna služba, a unaprijeđena PR i marketing služba što je rezultiralo velikim brojem sponzora te je Sloboda postala jedan od sportskih kolektiva sa najviše sponzora. Trenutno, klub ima 40 aktivnih sponzorskih sporazuma plus medijski i tehnički partneri.

Po prvi put klub je omogućio navijačima da biraju dizajn dresova u kojima će Sloboda igrati domaće utakmice te je zahvaljujući UG Prijatelji FK Sloboda  koji su ustupili svoje prostorije, omogućena nabavka originalnih dresova  po pristupačnim cijenama.

U sezoni 2017./2018. ponovo je uvedena praska besplatnog ulaza na domaće utakmice za žene i djecu do 12 godina . Unaprijeđena je organizacija domaćih utakmica i komunikacija sa navijačima, kako domaćim tako i gostujućim te su tako izbjegnuti incidenti.

Razvijena je zvanična internet stranica kluba sa mobilnom aplikacijom koja uveliko olakšava prezentaciju kluba, plasiranje novosti, aktulenosti, obavještenja i saopštenja za navijače i simpatizere.

Omladinski pogon FK „Sloboda“ Tuzla

Preuzimanjem mandata u septembru 2016. godine i angažovanjem novog stručnog štaba Uprava FK “Sloboda“ Tuzla posvetila je ogromnu pažnju u razvoju omladinskog pogona te su ubrzo mladi fudbaleri Slobode dobili priliku da se dokažu u prvom timu nakon čega je započeo njihov profesionalni angažman u creveno-crnom resu. Juniori Slobode dobili su priliku u trenirati, ali i nastupati za prvi tim Slobode, a dobre nastupe i trud Uprava kluba je nagradila promocijom tako da je Sloboda u Ligi za prvaka tokom sezone 2016./2017. BHT Premijer lige BiH slovila kao najmlađa ekipa. Rad sa omladinskim se nastavio u akutelnoj sezoni, tako da danas Sloboda ima veliki broj mladih igrača koji su karijeru započeli na Tušnju, a taj potez se  vratio tako da Sloboda danas u prvom timu ima veliki broj mladih fudbalera koji pored crveno-crnog dresa, zapaženo nastupaju za U-19 i U-21 selekcije reprezentacije BiH.

Tokom polusezone 2017/2018, za Slobodu su nastupali Darko Todorović (05.05.1997.), Azir Muminović(18.04.1997.), Edis Smajić(10.09.199.), Amar Beganović (25.11.1999.),  Edin Salkić (12.05.1999.), Eldin Omerović(26.05.2000.) a priliku su dobili mladi fudbaleri Slobode koji su pružili odlične igre u Premijer omladinskog ligi BiH U-19, kao štu su Dino Hodžić (06.07.1999.), Saša Maksimović (18.12.1999.)  i  Alen Kurtalić (28.10.1999.) koji su potpisali profesionalni angažman. Za bogatstvom kojim raspolaže FK “Sloboda” Tuzla, u velikoj mjeri je odgovoran Omladinski pogon FK “Sloboda” Tuzla u kojem se marljivo radi sa talentima kako bi se stvorila podloga za stvaranje vrhunske fudbalske karijere. Bitnost omladinskog pogona u kojem leži budućnost FK „Sloboda“ Tuzla, Uprava kluba je dokazala realizacijom projekta omasovljenja omladinskog pogona koji je započet početkom novembra tekuće godine obilaskom svih osnovnih škola na području Tuzle.

Proširen medicinski tim FK „Sloboda“ Tuzla

S obzirom na to da je na svim domaćim utakmicama Premijer omladinske lige BiH potrebno prisustvo ljekara, a na utakmicama prvog tima prisustvo ljekara obavezno je i na gostujućim utakmicama, što predstavlja potrebno za minimalno četiri ljekara sedmično, Uprava Slobode postojeći medicnski tim je proširila sa ljekarima i fizioterapeutom koji svoju dužnost obavljaju na volonterskoj osnovi na čelu sa dr. Amirom Azabagićem koji zaslužuje posebne pohvale za svoj doprinos u razvoju medicinske službe FK „Sloboda“ Tuzla.

Upravni odbor FK „Sloboda“ Tuzla u proteklih godinu dana napravio je veliki pomak u administrativnim i organizacijskim aspektima kluba, a veliki doprinos dali su volonteri koji su okupljeni oko kluba te se ovom prilikom posebno zahvaljujemo Jasminu Duvnjakoviću ispred JD graphic design koji je zaslužan za kompletnu grafičku pripremu i dizajn novih dresova, UG Prijatelji FK Sloboda i Damiru Sinanoviću, sekretaru udruženja koji su putem svojih prostorija omogućili i pojednostavili nabavku sezonskih ulaznica, dresova i ostalih suvenira FK Sloboda, navijačima FK Sloboda, RSD Sloboda i JU Gradski stadion Tušanj.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: , ,