BiH će ubrzo napustiti 23.000 mladih

Prema istraživanju koje je sproveo Populacioni fond UN (UNFPA) predviđa se da je 23.000 mladih u BiH već preduzelo konkretne korake i da će se vrlo vjerovatno iseliti u narednih 12 mjeseci. Upozorio je na…