Stariji od 40 godina treba da rade 3 dana sedmično?

Izvještaj objavljen u Melbourne Institute Worker Paper pokazao je da su stariji od 40 godina najproduktivniji kada rade tri dana ili manje. Istraživanje je sprovedeno na 3.000 muškaraca i 3.500 žena koji su odgovarali na…