Predizborna navala na državne jasle

U institucijama BiH, a prema podacima sa veb-stranice Agencije za državnu službu BiH, u toku je zapošljavanje više od sto službenika u više od 30 institucija. Ovo, kako neki kažu “prekomjerno” zapošljavanje, može se dovesti…

U Tuzli promoviran Projekt podrške zapošljavanja u Federaciji BiH

U organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u Tuzli je danas promovisan Projekt podrške zapošljavanja, koji sredstvima podržava i Svjetska banka. S ovim u vezi u Tržnom centru „Dramar“ u Tuzli najprije je prikazan…

Netransparentna zapošljavanja u javnim preduzećima Federacije BiH

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH proveo je reviziju učinka o temi “Transparentnost zapošljavanja u javnim preduzećima FBiH”, a cilj je bio ispitati postupak zapošljavanja i uzroke nedovoljne transparentnosti prilikom zapošljavanja u javnim preduzećima…