Čavara još nije potpisao Zakon o električnoj energiji u FBiH

Zakon o dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je usaglašen u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH 30. decembra, a kojim se omogućava Vladi Federacije BiH da donese odluku kojom se ograničava…

Federacija BiH dobila dopunjeni Zakon o električnoj energiji

Zakon o dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojen je večeras i može stupiti na snagu po objavi u službenim novinama. Uslovi za objavljivanje stekli su se, naime, usaglašavanjem teksta ovog…