Vlada FBiH: Uplaćena sredstva za isplatu invalidnina za oktobar

U budžetu Federacije BiH za 2021. godinu osigurana su sredstva za isplatu vojnih i civilnih invalidnina za oktobar u ukupnom iznosu 39,2 miliona KM. Federalno ministarstvo finansija danas je uplatilo sredstva za isplatu invalidnina za…

Kantonima u FBiH naređeno uvođenje restriktivnijih mjera

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 1.11.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka. Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava…

Vlada FBiH: Obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u FBiH 60 miliona KM

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu kojom je, po ovlaštenju premijera FBiH, predsjedavala zamjenica premijera i federalna ministrica finansija Jelka Milićević, s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19, donijela Uredbu o mjerama…

Vlada FBiH za obrtnike osigurala 60 miliona KM

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić kazao je za Fenu da i naredne godine Vlada namjerava podržati mala i srednja preduzeća i obrte te da u okviru priprema za budžet za 2022. godinu…

Vlada FBiH: Općinama uplaćeno više od 28 miliona KM

Iz budžeta Federacija Bosne i Hercegovine uplaćena sredstva u iznosu od 28.360.000 konvertibilnih maraka (KM) za 73 općine u tom bosanskohercegovačkom entitetu. Riječ je o realizaciji odluke Vlade FBiH od 16. septembra ove godine kojom…

Tuzlanskom kantonu 38.928.152 KM pomoći od Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH je za podršku nižim nivoima vlasti u FBiH u ovoj godini iz Budžeta FBiH osigurala direktnu finansijsku pomoć u iznosu od 230 miliona KM, od čega je 200 miliona KM pomoć kantonima…