Rasipništvo Vlade FBiH: Milione spiskali na nekretnine

Vlada FBiH od 2017. godine do kraja 2019. godine nije racionalno i planski koristila poslovne prostore, iako je raspolagala velikim brojem njih, od vlastitih do onih čini koji su bili imovina bivšeg Zavoda za platni…

Vlada FBiH: Nacionalnom parku ‘Una’ odobreno pola miliona KM

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici usvojila Program utroška sredstava namijenjenih Nacionalnom parku Una, a utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, u iznosu od 500.000 KM. Ta sredstva bit…

Opozicione stranke potpisale inicijativu za smjenu Vlade FBiH

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Ivan Boban (SDPBiH) izjavio je da je Socijaldemokratska partija BiH potpisala inicijativu, odnosno prijedlog opozicionih stranaka za izglasavanje nepovjerenja Vladi FBiH.  Dodao je da je SDPBiH pokrenuo…

FUCZ predlaže Vladi FBiH ukidanje stanja nesreće u FBiH

FŠCZ Vladi FBiH uputio prijedlog Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (Covid-19) na području FBiH. Federalni štab civilne zaštite završio je 20. vanrednu sjednicu na kojoj je donio zaključak kojim se…