Donji Vakuf: Šest vijećnika bez ijedne diskusije u protekle tri godine

Zanimljive podatke o radu pojedinih vijećnika prezentirao je na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Donji Vakuf predsjedavajući Naser Rujanac. Žalosne su, kazao je, činjenice koje potvrđuju ‘pasivnost jednog broja vijećnika u aktuelnom sazivu Vijeća’. – Uvidom…