U FBiH počele aktivnosti na unapređenju suživota divljih zvijeri i ljudi

U Federaciji BiH se malo toga radilo da se unaprijedi suživot velikih divljih zvijeri i ljudi. Zbog toga su Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet i Veterinarski fakultet…