U Banja Luci parovima po 2.500 KM za vantjelesnu oplodnju

Grad Banja Luka će i ove godine sufinansirati troškove jedne procedure asistirane reprodukcije-vantjelesne oplodnje, za šta je u budžetu planirano 65.000 KM. Ova sredstva kao podrška pronatalitetnoj politici, biće raspoređena putem javnog poziva, a pojedinačni…