Ubrzati donošenje propisa za uvezivanje staža!

Nakon što je danas razmatrala usmenu informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u zavidovićkoj „Krivaji“ u stečaju, Vlada FBiH je ocijenila da ovaj problem treba posmatrati u svjetlu uvezivanja staža i radnika…