Odobren prijem 141 radnika u RMU Banovići

Odbijeno jedanaest uposlenika na administrativnim poslovima. Federalna vlada se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realiziranim aktivnostima za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW, iz koje je vidljivo da…