Unaprjeđenje rada Vijeća mladih

Unaprjeđenje rada Vijeća mladih i animiranje mladih osoba da se priključe i doprinesu poboljšanju opšteg položaja mladih u Tuzlanskom kantonu bile su tema današnje posjete i radnog sastanka ministrice kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona…

Razgovor o unaprjeđenju sistema državne službe

Unaprjeđenje sistema državne službe bila je tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića sa direktorom Agencije za državnu službu FBiH Refikom Begićem. Tokom sastanka analizirana su dosadašnja iskustva i razmijenjene informacije koje se odnose…

Unaprjeđenje saradnje dva nivoa vlasti u oblasti obrazovanja i nauke

O unaprjeđenju obrazovanja i nauke kroz saradnju federalnog i kantonalnog ministarstva razgovaralo se danas na radnom sastanku kojem je domaćin bio ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Elvis Baraković sa saradnicima. Sastanak je uprličen kako…

Unaprjeđenje saradnje bosanskohercegovačke i njemačke privrede

Unaprjeđenje saradnje bosanskohercegovačkih privrednih subjekata sa privrednim subjektima iz Njemačke, te uopće neophodnost poboljšanja poslovnog ambijenta u cilju privlačenja stranih investicija, bila je tema današnjeg razgovora premijera Tuzlanskog kantona Kadrije Hodžića sa predstavnicima Udruženja za…