Bosanskohercegovačke hadžije danas posjećuju Uhud

Doktor Emir Fazlibegović, koordinator medicinskog tima koji prati bosanskohercegovačke hadžije u Medini i Mekki, izjavio je za Muslimansku informativnu novinsku agenciju (MINA) da su sve hadžije dobro i da je svega sedam osoba zatražilo ljekarsku…