Misija OSCE-a u BiH pozdravlja odluku Komiteta UN-a protiv torture

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pozdravlja odluku Komiteta Ujedinjenih nacija  protiv torture, kojom se od Bosne i Hercegovine traži da pruži sve oblike naknade štete žrtvama ratnih zločina, uključujući i žrtve seksualnog nasilja, saopšteno…

Trajne posljedice torture otrovima i hemikalijama

Uprkos činjenici da je tokom ratnog perioda zabilježeno na desetine primjera korištenja bojnih otrova, suzavaca i drugih gasova za torture, ubistva i skrivanje tijela, skoro niko nije odgovarao za ove zločine, čije su posljedice trajne.…