U julu na području TK evidentirano 2650 migranata

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za juli 2020. godine. Prema dokumentu, kontinuirano se preduzimaju naložene službene mjere i radnje s ciljem održavanja…

Kako će se odvijati nastava u novoj školskoj godini u TK?

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona odluku o načinu izvođenja nastave u školama još nije donijelo, ali je prijedlog da to bude u školskim klupama. Čekaju se inputi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, kada će…