U BiH uzeto pet uzoraka sumnjivih da su pozitivni na delta soj

U Laboratoriji za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu nalazi se pet uzoraka pozitivnih na COVID-19, četiri koja su uzeta od stranih državljana i jedan uzorak uzet od državljanina BiH, koji…