Tehnograd-company d.o.o. Tuzla: Oglas za posao, potrebno 10 izvršilaca

Tehnograd-company d.o.o. Tuzla, je uspješna domaća kompanija koja je svoje iskustvo sticala decenijama širom bivše Jugoslavije i Evrope. Cilj je zaposliti domaću radnu snagu i sopstvenim snagama graditi Bosnu i Hercegovinu. Shodno tome Tehnograd-company d.o.o. raspisuje oglas…