Kada tajne službe izgube svoje tajne

Oko 200.000 kompjuterskih sistema širom svijeta je napadnuto virusom “WannaCry”. No, krivci nisu bili programeri, već jedna tajna služba, smatra Constantin Kleinn. Kao i uvijek kada nešto ogromno krene naopako, kao i u slučaju talasa…