U Federaciji BiH pola miliona pušača, 8.000 ih umre svake godine

Od 1.087.993 punoljetna stanovnika u Federaciji BiH, njih 44 posto, odnosno 478.717, stalnih je pušača, poražavajući su podaci Zavoda za javno zdravstvo FBiH. Prema podacima Udruženja PROI, od posljedica pušenja u BiH godišnje umre više…