Googleovi uredi izgledaju poput grada duhova

Zbog udaljenog i hibridnog rada Googleovi su uredi poluprazni, zbog čega firma pokušava unijeti neke promjene poput dijeljenja stolova. Šta dobijete kada zaposlenicima dopustite udaljeni i hibridni rad? Dobijete urede koji izgledaju kao – gradovi…