Otvaranje fabrike stočne hrane u Kalesiji

Fabrika stočne hrane ”Emzeta” iz Kalesije danas će biti zvanično otvorena, a u prvoj fazi će zapošljavati deset radnika. Radi se o investiciji od oko 2.5 miliona KM, s proizvodnim mjesečnim kapacitetom peletirane hrane 600…