Preporuke stanovništvu na području Federacije BiH

Loša epidemiološka situacija… Stanovništvu na području Federacije BiH preporučuje se da zbog trenutne COVID-19 epidemiološke situacije maksimalno izbjegavaju privatna i javna okupljanja i ograniče svoja kretanja, a u slučaju pojave nekih od simptoma kao što…

Stanovništvo u EU sve starije, prednjače Italijani

Italija je zemlja sa najviše starijih stanovnika u EU, a slijede Grčka i Finska, dok su Irci, u prosjeku, najmlađi. Evropska statistička agencija objavila je statistiku o starenju i smanjenju stanovništva u EU u kojoj…

U BiH živi više od hiljadu stogodišnjaka

U Bosni i Hercegovini živi 1.149 osoba koje imaju 100 i više godina, od kojih je 820 žena i 329 muškaraca, potvrđeno je iz Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA). Iz IDDEEA…