EU i Kanada potpisale sporazum o ukidanju carina

Evropska unija  i Kanada potpisale su danas u Bruxellesu Sveobuhvatni ekonomski i trgovinski sporazum (CETA) otvarajući put ukidanju carina na gotovo sve proizvode u međusobnoj trgovini, ali do punog stupanja na snagu sporazum se mora…

Zaključivanje Sporazuma s Kanadom u korist za oko 60.000 bh. građana

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Kanade, koji će omogućiti povezivanje staža osiguranja ostvarenog u objema državama.  Prema neslužbenim procjenama,…

Parafiran Kolektivni ugovor za oblast šumarstva

Danas je u zgradi Vlade Federacije BiH u Sarajevu parafiran usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pregovori između Samostalnog sindikata šumarstva, prerade…

BiH potpisuje sporazum o saradnji s EUROPOL-om

Direktor EUROPOL-a Rob Wainwright krajem mjeseca dolazi u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini gdje će se susresti s ministrom sigurnosti BiH Draganom Mektićem. Tom prilikom, ministar Mektić i direktor Wainwright potpisat će 31. augusta Sporazum…

BiH osniva Regionalni ured za saradnju mladih

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o osnivanju Regionalnog ureda za saradnju mladih zemalja zapadnog Balkana (RYCO), koji će biti  dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.  Ovaj sporazum slijedi ciljeve navedene u “Berlinskom procesu”…

BiH i Poljska potpisale Sporazum o zaštiti tajnih podataka

Pomoćnik ministra sigurnosti za zaštitu tajnih podataka – šef Državnog sigurnosnog organa BiH Mate Miletić i direktor Unutrašnje sigurnosne agencije Vlade Republike Poljske Piotr Pogonowski potpisali su Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike…