Spol utiče na predispoziciju za ovih sedam najčešćih oboljenja

Uspjeh liječenja najozloglašenijih oboljenja u značajnoj mjeri zavisi od tretmana koji bi, prema rezultatima različitih studija, trebalo prilagoditi spolu pacijenta. Kako bismo poboljšali efikasnost zdravstvene njege potrebno je da znamo i da spol može da…