Ovo su zaključci sa vanredne sjednice Gradskog vijeća Tuzla

Na 4. vanrednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj 18.11.2019. godine, pod tačkom 1. razmatranje i usvajanje prijedloga zaključaka kao odgovor na Odluku Vlade Federacije BiH od 14.11. 2019. godine, da se kasarna u Ljubačama dodijeli…

Popunjeni svi kapaciteti u prihvatnim centrima u USK

Prihvatni centri na području Unsko-sanskog kantona prepuni su migranata iz različitih zemalja. Popunjeni su smještajni kapaciteti. Trenutno u četiri kampa na području kantona boravi oko 3.000 migranata. U hotelu “Sedra” u Cazinu i “Borići” u…

Migranti na Vučjaku ostaju bez hrane: Mnogi napuštaju kamp

Noć u privremenom prihvatnom centru Vučjak u Bihaću, koji je premještanjem na stotine migranata iz grada, postao prenatrpan protekla je mirno, ali bi situacija mogla ubrzo da eskalira s obzirom na to da nema dovoljno…