Airbnb daje besplatan smještaj za do 100 hiljada ukrajinskih izbjeglica

Kompanija za iznajmljivanje smještaja Airbnb u ponedjeljak je objavila da će njena neprofitna organizacija Airbnb.org ponuditi besplatan privremeni smještaj za do 100 hiljada ukrajinskih izbjeglica. Čelnik Airbnba Brian Chesky i predsjednik organizacije Airbnb.org uputili su…

Šta jedu zatvorenici u najčuvanijem zatvoru u Bosni i Hercegovini?

Pekarski krompir sa mesom, obrok koji se najčešće služi srijedom, omiljeni je zatvorenicima u najčuvanijem zatvoru u Bosni i Hercegovini, Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Vojkovićima. Kuhinja, u kojoj radi najveći broj zatvorenika primjer…