Džamija čija se munara povija na vjetru

Skender pašina džamija u selu Šćipe jedna je od najstarijih u BiH, a njena munara, koja je odvojena od glavne zgrade, priča posebnu priču. Piše: Safet Pozder Tamo gdje se studen planinski zrak ljupko spaja…