Važno je: Kako odgajati dječake da poštuju djevojčice i žene?

“Budi nježna”, “Pazi kako se odijevaš”, “Nemoj ga izazivati”, “„Nemoj plakati, ti si muško”, “Ti možeš sve, pa, zaboga, muško si.” To su samo neke od rečenica koje, svjesno ili nesvjesno, govorimo djevojčicama i dječacima…