Savez sindikata uputio zahtjev za usvajanje Zakona o PIO

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine uputio je zahtjev članovima Kolegija Doma naroda PFBiH da na narednoj sjednici usvoje Izmjene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju u tekstu u kojem je usvojen i na sjednici…