Sattler: Treba nastaviti raditi na pomirenju među ljudima i zajednicama

Na susretu “Povjerenje i kohezija kao javno dobro: uloga lokalne uprave”, koji je okupio grado/načelnike 24 bosanskohercegovačke općine/grada kao i predstavnike Europske unije u BiH (EU), Ujedinjenih naroda u BiH (UN), Organizacije za europsku sigurnost…