Potreban radnik na uređivanju weba

Oglas za posao!  Traži se radnik za uređivanje portala https://advokat-prnjavorac.com te objavu prečišćenih tekstova  zakona https://advokat-prnjavorac.com/zakoni_bih.html , sudske prakse Bosne i Hercegovine na svim nivoima koja je na linku: https://advokat-prnjavorac.com/sudska-praksa-BiH.html Rok za prijavu 15 dana…

Tužioci u Hagu: Ne smanjivati doživotnu kaznu Ratku Mladiću

Tužioci u Hagu danas su zatražili pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove tokom žalbenog procesa bivšem komandantu bivše Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću da se odbaci žalba odbrane na prvostepenu presudu za genocid u…

Den Haag: Ročište o žalbi Ratka Mladića 25. i 26. augusta

Ročište po žalbi u slučaju tužilac protiv Ratka Mladića pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične tribunale (“Mehanizmom”) bit će održano 25. i 26. augusta u sudnici broj jedan haškog odjela Mehanizma, u skladu s “odlukom…

Den Haag: Ročište o žalbi Ratka Mladića 25. i 26. augusta

Ročište po žalbi u slučaju tužilac protiv Ratka Mladića pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične tribunale (“Mehanizmom”) bit će održano 25. i 26. augusta u sudnici broj jedan haškog odjela Mehanizma, u skladu s “odlukom…

Den Haag: Ročište o žalbi Ratka Mladića 25. i 26. augusta

Ročište po žalbi u slučaju tužilac protiv Ratka Mladića pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične tribunale (“Mehanizmom”) održat će se u utorak 25. augusta i u srijedu 26. augusta u sudnici broj jedan haškog odjela…